Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 18. a 19. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu svého zákonného zástupce. Ten s sebou přinese rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte. V případě nemoci dítěte se dostaví pouze jeho zákonný zástupce.

K podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání lze využít:

 • osobní podání s využitím rezervačního systému
 • soukromou datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, včetně rezervace času pro osobní jednání, bude možné vyplnit od 20. března 2023 na www.jakdoskoly.cz, kde zároveň najdete příručku pro rodiče Jak přihlásit dítě do školy  2023/24 v českém, anglickém a ukrajinském jazyce.

Kritéria budou uplatňována podle důležitosti v tomto pořadí.

 1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
 2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 3. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.
 4. Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 5. Trvalé bydliště na území HM Prahy.
 6. Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Důležité upozornění:

 • ve školním roce 2023/24 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků
 • seznamy přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny pod registračním kódem dítěte dne 19. května 2023 ve 12:00 hodin na webu školy, rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nedostává
 • nahlížení do spisu proběhne dne 18. května od 14:00 do 16:00 v ředitelně školy
 • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou nebo osobní datovou schránkou
 • v případě, že se Vaše dítě zúčastní zápisu na nespádové škole, doporučujeme jít k zápisu i na školu spádovou.

Desatero pro rodiče

Jak přihlásit dítě do základní školy

Žádost o odklad školní docházky najdete zde:
Žádost o odklad školní docházky

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ).

Důležité upozornění:

Pro ukrajinské děti s vízem strpění  bude  zápis probíhat v jiném termínu, tj. 13. června 2023 od 14:00 do 16:00. Maximální počet přijímaných dětí bude 10.

Děti budou přijímány podle následujících kritérií.

 1. Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy;
 2. Dítě s místem faktického pobytu v městské části Prah 6;
 3. Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 4. Dítě s místem faktického pobytu mimo hlavní město Praha.

V případě většího počtu uchazečů bude výběr uchazečů proveden losováním pod přidělenými registračními čísly.

Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A