• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle

  Více informací

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  Více informací

 • O škole

  Jsme nově školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  Více informací

 • Profil školy slideshow
 • Historie školy - slideshow
 • O Škole slideshow

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2019/20

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 2. a 3. dubna 2019 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu svého zákonného zástupce. Ten s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště dítěte. V případě nemoci dítěte se dostaví pouze jeho zákonný zástupce.

V souvislosti s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2012, se mění některá ustanovení týkající se plnění povinnosti školní docházky:

 1. Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ).
 2. Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou nebo předána osobně na základě podpisu (viz § 183 ŠZ).

Kritéria budou uplatňována podle důležitosti v tomto pořadí.

 1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
 2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 – starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 3. Trvalé bydliště na území MČ Praha.
 4. Trvalé bydliště na území HM Prahy – starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 5. Trvalé bydliště na území HM Prahy.
 6. Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Důležité upozornění:

 • pořadové lístky se vydávají až v daný den při příchodu k zápisu, pořadové číslo a den vykonání zápisu nemá žádný vliv na přijetí do školy
 • ve školním roce 2019/20 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků
 • výsledky přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny dne 26. dubna 2019 od 10:00 hodin na webu školy
 • v případě, že se Vaše dítě zúčastní zápisu na nespádové škole, doporučujeme jít k zápisu i na školu spádovou.

Desatero pro rodiče

Zápisový list, žádost o přijetí a žádost o odklad školní docházky najdete níže

Zápisový list
Žádost o přijetí
Žádost o odklad školní docházky

Číst dále


Další den otevřených dveří

Další den otevřených dveří bude ve středu 13. března 2019 pouze odpoledne od 14.30 do 18.00. Můžete si prohlédnout celou budovu, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá. K tomu můžete využít setkání s vedením školy v 15.00, 16.00 a 17.00 v učebně č. 203 (2. patro). Těšíme se na setkání.

Číst dále


Nové webové stránky

Nové webové stránky

Do nového roku 2019 s novými webovými stránkami.

Číst dále


Převzetí ocenění

Převzetí ocenění

V sobotu 1. prosince jsem měla čest převzít cenu Malý Richard. Toto ocenění udělila naší škole ZOO Praha za dlouholeté sponzorství koně Převalského, kterého naši žáci finančně podporují od roku 1999. Doposud bylo vybráno téměř čtvrt milionu Kč.

Číst dále

Kalendář

22. 12. 2018- 2. 1. 2019
vánoční prázdniny (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)

18. 1. 2019
uzavření klasifikace za 1. pololetí

23. 1. 2019
2. klasifikační pedagogická rada

Kalendář