• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle

  Více informací

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  Více informací

 • O škole

  Jsme nově školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  Více informací

 • Profil školy slideshow
 • Historie školy - slideshow
 • O Škole slideshow

Výběrové řízení do 6. ročníku pro školní rok 2019/20

 

• Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).  

• Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka 1. stupně ZŠ - psaný projev, úroveň aplikace gramatických jevů, úroveň a rozsah české slovní zásoby, paměti a sluchové analýzy, čtenářské gramotnosti se zaměřením na přesné výrazné čtení s porozuměním a z matematiky z učiva 1. stupně - schopnosti provádět operace s přirozenými čísly, úroveň a míru základní geometrické představivosti, paměti a logického úsudku, (obojí je bodově ohodnoceno).

• Obsah výběrového řízení daného předmětu je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu. 

• Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností (spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.).  

• Podmínkou přijetí je dosažení minimálně 60 % maximálního počtu bodů v každém z jednotlivých testů (Čj, M, Aj).

• Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů. Jednotlivé testy jsou bodově ohodnoceny a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového počtu získaných bodů.

Důležité upozornění:

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem míst v ročníku.

Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku je možný nejdříve 20. května a nejpozději 27. května 2019, kdy musí být vše doručeno škole. Doručením se rozumí převzetí dokumentu školou, tj. přijetí do datové schránky školy, osobní doručení do stanoveného data, nebo doručení poštovním doručovatelem.

Termín výběrového řízení pro 6. ročník: 3. června 2019 v 14,30 hodin. Náhradní termín nebude vypsán!

Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví v 14,15 do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Možnost nahlédnout do spisu: úterý 4. června od 10:00 do 14:00 v ředitelně školy.

Výsledky budou zveřejněny v pátek 7. června na webových stránkách školy a na budově školy.

Žádost o přestup najdete zde.

Číst dále


Upozornění

Z důvodu dokončení rekonstrukce školního hřiště bude v době od 15. do 30. dubna zákaz vstupu pro veřejnost. Zákaz se prodlužuje do 20. května!

Číst dále


Připomínáme

V pondělí 15. dubna se konají třídní schůzky od 18:00 v kmenových třídách.

V 17:15 je schůzka rodičů žáků, kteří se chystají na výměnný pobyt do Francie. Toto setkání se uskuteční v 1. patře ve školní družině.

Od 17:30 je schůzka zástupců všech tříd Spolku rodičů, která se koná v knihovně v 1. patře.

 

Číst dále


Dny ředitelského volna

Oznamuji, že v souladu s § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (Šk. zákon) vyhlašuji ředitelské volno ve dnech 29. 3. a 12. 4. z organizačních důvodů. Školní družina pro žáky 1. stupně bude zajištěna po celý den, obědy se vařit nebudou.

                                                                                                            Marcela Zavadilová

Číst dále

Kalendář

22. 12. 2018- 2. 1. 2019
vánoční prázdniny (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)

18. 1. 2019
uzavření klasifikace za 1. pololetí

23. 1. 2019
2. klasifikační pedagogická rada

Kalendář