Přijímací řízení

Vzhledem k téměř naplněné kapacitě školy a povinnosti přijímat žáky ze spádového obvodu školy, bude případné výběrové řízení (doplnění do tříd) pouze do 6. ročníku, které bude vyhlášeno nejdříve po ukončení přijímacího řízení do středních škol. Veškeré informace již najdete na hlavní stránce našeho webu.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

2 přihlášky + zápisový lístek

Přihlášky podávají zákonní zástupci uchazeče!!!!

Přijímací řízení

Střední umělecké školy, gymnázia se sportovní přípravou

 • Odevzdání přihlášek ředitelství SŠ do 30. 11. 2019

 • Podklady výchovné poradkyni – nejpozději 20. 11. 2019

Gymnázia, střední školy s maturitou

 • Odevzdání přihlášek ředitelství SŠ do 1. 3. 2020

 • Podklady výchovné poradkyni – nejpozději 5. 2. 2020


Termíny pro jednotné přijímací zkoušky:

               Čtyřletá gymnázia, školy s maturitou - 14. 4. 2020, 15. 4. 2020

               Šestiletá gymnázia                             - 16. 4. 2020, 17. 4. 2020

               Osmiletá gymnázia                             - 16. 4. 2020, 17. 4. 2020

               Náhradní termín                                  - 13. 5. 2020, 14. 5. 2020

   Ředitel střední školy může vyhlásit školní kolo přijímací zkoušky.


Školy, které nejsou zakončené maturitní zkouškou
 • Odevzdání přihlášek ředitelství SŠ do 1. 3. 2020

 • Podklady výchovné poradkyni - nejpozději 5. 2. 2020

Příjímací řízení se koná poslední týden v dubnu.


Tisk přihlášek
 • Pokud chcete, aby škola připravila přihlášku, pak do termínu (viz výše) zašlete na mail výchovné poradkyně následující:

                          - Jméno žáka, adresy vybraných škol + IZO těchto škol + kód oboru (najdete v Atlase školství , který obdrží všichni žáci 9. ročníku, případně na webových stránkách).

                          - Předpokládá se, že údaje, které má třídní učitel o bydlišti, telefonech, emailech atd. jsou aktuální. Za případné nesrovnalosti výchovná poradkyně v tomto případě neručí.

 • Výchovná poradkyně vrátí potvrzené přihlášky proti podpisu uchazeče nejpozději 19. února 2020, zároveň předá zápisové lístky žákům 9. ročníku (viz níže).

 

Další informace - gymnázia, střední školy

 • Ředitel SŠ vyhlásí kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. 1. 2020.

 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku vykonávat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

 • Pokud chcete, aby škola připravila přihlášku, pak do termínu (viz výše) zašlete na mail výchovné poradkyně následující:

   • Jméno žáka, adresy vybraných škol + IZO těchto škol + kód oboru (najdete v Atlase školství – obdrželi všichni žáci 9. ročníku, případně na webových stránkách škol).

   • Předpokládá se, že údaje, které má TU o bydlišti, telefonech, emailech atd. jsou aktuální. Za případné nesrovnalosti VP v tomto případě neručí.

 • Kdo nechce přihlášku vytisknout, obdrží od školy formuláře, platí termín pro odevzdání podkladů.

 • Výchovná poradkyně vrátí potvrzené přihlášky proti podpisu uchazeče nejpozději 18. února 2019, zároveň předá zápisové lístky žákům devátých ročníků (viz níže).


Výsledky přijímacího řízení

 • Ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod kódy) – přehled přijatých.

 • Doporučeně bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí na SŠ.


Zápisový lístek

 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Neplatí to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

 • Je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče. V případě ztráty vydá výchovná poradkyně na základě písemné žádosti rodičů náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil a neuplatní na SŠ. Uchazeč, který byl přijat na SŠ, doručí zápisový lístek na tu SŠ, kam od 1. 9. 2020 chce nastoupit ke studiu. Učiní tak nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení seznamu přijatých.


Odvolání

 • Proti rozhodnutí o nepřijetí můžete podat do 3 pracovních dnů odvolání (můžete podat, pokud žák splnil podmínky přijímacího řízení).

 • Nevyjde-li odvolání, lze podat přihlášky do druhého kola, počet přihlášek do druhého kola není omezen.

          

   Případné konzultace                                                    Mgr. Eva Kašparová

                                                                                                                                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Užitečné webové stránky:

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář