Školní parlament


Projekty ve školním roce 2022/2023

Halloween

31. října jsme si ve škole připomněli americký svátek Halloween. Zástupci žákovského parlamentu vytvořili dva fotokoutky, kde se děti mohly zvěčnit ve svých maskách. Zástupci devátých tříd během prvních dvou hodin obešli všechny třídy a vybrali nejlepší masky, které následně vyhlásili školním rozhlasem. Zástupci parlamentu se shodli, že chtějí k převlečení do kostýmu motivovat i své učitele. Někteří z učitelů se tedy poslední říjnový den proměnili ve víly, čarodějnice nebo černokněžníka.

Vánoční cukroví

Dne 16. prosince proběhla soutěž o nejlépe připravený vánoční stůl plný cukroví. Žáci měli možnost během první hodiny připravit třídní stůl, který měli vánočně nazdobit a naplnit cukrovím. Během druhé hodiny vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka hodnotily žákovské výtvory. Soutěže se zúčastnilo deset tříd. Jelikož každá třída byla něčím originální a ze všech stolů byla cítit snaha žáků, rozhodly se paní kuchařky ocenit každou třídu.

Činnost Školního parlamentu

Žákovský parlament na naší škole funguje od roku 1990. Jeho členy se stávají zástupci 3. - 9. tříd. 

Do školního sněmu v říjnu volíme 2 zástupce z každé třídy. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba. Schůzky se konají jednou do měsíce, v případě nutnosti častěji. 

Rada žákovského parlamentu se schází podle potřeby a mimo aktuální témata řeší pravidelné akce, které navrhují a vymýšlejí samy děti a dle oblíbenosti se každoročně opakují.

Žákovskou radu tvoří předseda, místopředseda a jeden žák z 3. – 9. ročníku.

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.

Zásady činnosti parlamentu na ZŠ Pod Marjánkou

 • Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné naši sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského parlamentu chceme svobodně vyjadřovat názory, naplňovat svoje práva a zároveň přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.

 • Členy žákovského parlamentu jsou zástupci 2. - 9. ročníku (člen a zástupce - tyto pozice jsou vzájemně zaměnitelné). Po svém zvolení se tito stávají zároveň členy třídní samosprávy.

Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A