• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle

  Více informací

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  Více informací

 • O škole

  Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  Více informací

 • Profil školy slideshow
 • Historie školy - slideshow
 • O Škole slideshow

Výsledky přijímání žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2022/23

Dle ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb., dále jen Školský zákon, a ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním kódem na veřejném místě ve škole a způsobem, který umožňuje dálkový přístup. V případě naší školy je tomu tak na webových stránkách školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. 

Termín vyvěšení a zveřejnění výsledků: 25. května 2022
Termín sejmutí výsledků:                        10. června 2022

V Praze 25. května 2022

Marcela Zavadilová - ředitelka školy

Seznam přijatých dětí do prvního ročníku 2022/2023 najdete ZDE.

 

Číst dále


Konzultační den

Poslední konzultační den pro rodiče v tomto školním roce se koná ve čtvrtek 26. května od 17:00 do 19:00.

 

Číst dále


Výběrové řízení do 6. ročníku pro školní rok 2022/23

Výběrové řízení na doplnění do tříd 6. ročníku (respektive do skupin s rozšířenou jazykovou výukou) proběhne
dne 1. června 2022 ve 14:30 hodin. Náhradní termín nebude vypsán!

 • Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku je možný
  nejpozději do 27. května 2022, kdy musí být vše doručeno škole. Doručením se rozumí převzetí dokumentu školou, tj. přijetí do datové schránky školy, osobní doručení do stanoveného data, nebo doručení poštovním doručovatelem.
 • Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví ve 14:15 do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Možnost nahlédnout do spisu: 6. června od 12:00 do 14:00 v ředitelně školy.

Výsledky budou zveřejněny v úterý 7. června ve 14:00 na webových stránkách školy a na budově školy.

 • Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).  
 • Obsah výběrového řízení je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu. 
 • Podmínkou přijetí je dosažení minimálně 60 % maximálního počtu bodů.
 • Konečné pořadí bude stanoveno na základě počtu získaných bodů z testu anglického jazyka a vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku.

Důležité upozornění:

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem nově vzniklých volných míst v ročníku, který se bude odvíjet od počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia.

Žádost o přestup najdete zde.

Číst dále


Třídní schůzky

 Vážení rodiče,

připomínáme, že v pondělí 25. dubna se konají třídní schůzky od 18:00 v kmenových třídách.
Schůzka zástupců Spolku rodičů se koná v 17:30 v knihovně v 1. patře.

 

 

Číst dále

Kalendář

středa 1. září 2021
zahájení školního roku

1. 9. 2021 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2021 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář