• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle
 • O škole

  Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...


Aktuality

16. duben 2024

Volby do školské rady

Vážení rodiče, 

oznamuji Vám, že včerejší volby do ŠR proběhly úspěšně. Celkem volilo 492 voličů, což je 81%. Ve funkci byly potvrzeny obě maminky paní Mgr. Lucie Jeníčková a Magdalena Tikalová. Všem rodičům děkuji za odpovědný přístup!

                                                                                              Marcela Zavadilová

12. duben 2024

Poslední třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme, že v pondělí 15. dubna se konají třídní schůzky od 18:00 v kmenových třídách. Zároveň budou probíhat volby do školské rady za zákonné zástupce.
Od 17:30 je rovněž schůzka zástupců všech tříd Spolku rodičů, která se koná v knihovně v 1. patře.

10. březen 2024

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 16. a 17. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu svého zákonného zástupce. Ten s sebou přinese rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte. V případě nemoci dítěte se dostaví pouze jeho zákonný zástupce.

K podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání lze využít:

 • osobní podání s využitím rezervačního systému
 • soukromou datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, včetně rezervace času pro osobní jednání, bude možné vyplnit od 18. března 2024 na www.jakdoskoly.cz, kde zároveň najdete příručku pro rodiče Jak přihlásit dítě do školy  2024/25.

Kritéria budou uplatňována podle důležitosti v tomto pořadí.

 1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
 2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 3. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.
 4. Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 5. Trvalé bydliště na území HM Prahy.
 6. Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Důležité upozornění:

 • ve školním roce 2024/25 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků
 • seznamy přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny pod registračním kódem dítěte dne 17. května ve 12:00 hodin na webu školy, rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nedostává
 • nahlížení do spisu proběhne dne 16. května od 14:00 do 16:00 v ředitelně školy
 • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou nebo osobní datovou schránkou
 • v případě, že se Vaše dítě zúčastní zápisu na nespádové škole, doporučujeme jít k zápisu i na školu spádovou.

Desatero pro rodiče

Jak přihlásit dítě do základní školy

Žádost o odklad školní docházky najdete zde:
Žádost o odklad školní docházky

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ).

3. březen 2024

Havárie v kuchyni

Vážení rodiče,

z důvodu havárie v kuchyni nelze vařit 3 druhy jídel. Bohužel i výběr ze dvou jídel bude velmi omezený.

Děkujeme za pochopení.

27. únor 2024

Olympiáda v německém jazyce

Naše škola pořádala již tradičně obvodní kolo olympiády v německém jazyce. V této konverzační soutěži jsme měli 4 zástupkyně a všechny uspěly. V kategorii I A jsme získali 2. a 3. místo a v kategorii II A místo 2. a 4. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

21. únor 2024

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří bude ve čtvrtek 21. března 2024 od 14:00 do 17:00. Můžete si prohlédnout celou budovu, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na setkání.

24. leden 2024

Mimořádná třídní schůzka

Pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd k přijímacímu řízení na střední školy. 

Schůzka proběhne 30. 1. 2024 v učebně chemie (č. dveří 402).

 • Pro rodiče žáků 5. a 7. ročníků od 17, 00.
 • Pro rodiče 9. ročníků od 17, 45.
22. prosinec 2023

Krásné Vánoce

a vše dobré v novém roce 2024!

Nástup do školy je ve středu 3. ledna 2024.

4. prosinec 2023

Den otevřených dveří a konzultace

Ve čtvrtek 7. prosince od 14.00 do 17.00 Vás rádi uvítáme v naší škole. Můžete si prohlédnout celou budovu, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na setkání.

Od 17.00 do 19.00 budou probíhat konzultace pro rodiče našich žáků.

26. listopad 2023

Španělská olympiáda

Zvonění

 • Škola se odemyká v 7:55

 • Přípravné zvonění 8:10

 • 1. hodina 8:15 – 9:00

 • 2. hodina 9:10 – 9:55

 • Velká přestávka, přípravné zvonění 10:10

 • 3. hodina 10:15 – 11:00

 • 4. hodina 11:10 – 11:55

 • 5. hodina 12:05 – 12:50

 • 6. hodina 13:00 – 13:45

 • 7. hodina 13:55 – 14:40

 • 8. hodina 14:50 – 15:35

 • 9. hodina 15:45 – 16:30


Kalendář

 • pondělí 4. září 2023
  zahájení školního roku

 • 4. 9. 2023 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 4. 9. 2023 (11:00)
  pedagogická rada

 • 6. 9. 2023 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 11. 9. - 13. 9. 2023
  zážitková Odyssea 6. A