• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle

  Více informací

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  Více informací

 • O škole

  Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  Více informací

 • Profil školy slideshow
 • Historie školy - slideshow
 • O Škole slideshow

Jarní prázdniny

se konají od 1. do 5. března. Provoz školy bude omezen od 9:00 do 12:00.

                                                                                                  Marcela Zavadilová

Číst dále


Provoz školy od 15. do 28. února

Vážení rodiče,

v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR zůstává provoz škol ve stejném režimu jako doposud.

                                                                                                                              Marcela Zavadilová

Číst dále


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021-22

Ředitelka Základní školy Praha 6, Pod Marjánkou 2, stanovuje kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

Kritéria budou uplatňována podle důležitosti v tomto pořadí.

  1) Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou HM Prahy o školských obvodech základních škol).

  2) Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.

  3) Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.

  4) Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.

  5) Trvalé bydliště na území HM Prahy

  6) Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Desatero pro rodiče

Žádost o odklad školní docházky najdete zde: Žádost o odklad školní docházky

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ). Nutno doložit do 30. dubna 2021.

Důležité upozornění:

   - ve školním roce 2021/22 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků 

   - výsledky přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny dne 6. května 2021 od 12 hodin.

Výše uvedená úprava kritérií pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky byla provedena na základě dohody ředitelů všech základních škol MČ Praha 6 a jejich zřizovatelem.

 

V Praze dne 12. února 2021

                                                                                                Macela Zavadilová
                                                                                                   
 

Číst dále


Provoz školy od 1. do 14. února

Vážení rodiče,

provoz školy zůstává beze změn.

                                                                  Marcela Zavadilová

                    

Číst dále

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář