Skip to main content

Veřejné zakázky

Výběrové řízení na nákup 21 PC

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00

Jednající: Mgr. Marcela Zavadilová - ředitelka školy

IČ: 48133761

DIČ: CZ 48133761

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,Nákup 21 PC“  dle následujících pravidel:

   1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Základní škola Pod Marjánkou

Adresa: Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena: Mgr. Marcelou Zavadilovou - ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ: CZ 48133761

 1. Předmět plnění zakázky

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: nákup 21 ks PC, dle požadavků uvedených v bodě 3.

 1. Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)

 1. Termín plnění zakázky

Do 23. 8. 2024

 1. Lhůta pro podání nabídek

Nabídku lze doručit nejpozději do 9. 7. 2024 do 12 h. do ZŠ Pod Marjánkou.

 1. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat

Nabídky je možné předat osobně na adrese školy, nebo odeslat v elektronické podobě na adresu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabídky předložte:

 • v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)
 • obálky musí být zřetelně označeny „Neotvírat“ s názvem „Nákup 21 PC“
 • v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 9,00 do 12,00 hod přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.
 1. Způsob hodnocení nabídek - kritéria rozhodná pro hodnocení

Kritériem rozhodným pro hodnocení je:

 1. cena                                                                              70 % hodnocení
 2. délka záruční doby                                                        20 % hodnocení
 3. poskytování záručního i pozáručního servisu                 10 % hodnocení

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 12. 7. 2024.

 1. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

 1. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky

Nabídnutá cena nepřesáhne částku 300.000,- Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

10.Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

 1. Požadavky na uchazeče

Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku atp.)

 1. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Za zadavatele

Mgr. Marcela Zavadilová
ředitelka školy

 V Praze dne 21. 6. 2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1

Zadávací dokumentace - technická specifikace

21 ks - Kancelářský počítač včetně operačního systému, myši a klávesnice

Obecné požadavky:

Všechny kabely, obzvláště napájecí, musí být kvalitní (nejiskřit, pevně držet). Počítačová skříň - case musí být kvalitní, nezpůsobovat hluk vibrací plechových částí skříně.


Minimální sestava (tedy ekvivalentní, či lepší) jednoho PC:

Procesor:                    Intel Core i5 13500

Operační paměť:        16 GB

Pevný disk:                 NVMe 512 GB

Grafická karta:            Integrovaná Intel UHD Graphics 770

Operační systém:       Windows 11 Pro Edu

Výstupy:                     USB 3.0 min. 4x, VGA, HDMI, integrovaná zvuková a síťová karta – Gb Ethernet

Minimální délka záruky: 36 měsíců

Požadovaný obsah nabídky:
- kompletní přehled všech HW komponent PC v souladu s požadovanými parametry PC
- popis záručních a servisních podmínek k dodanému zboží, délky záruk, rychlost servisních oprav a vyřízení případných reklamací