Veřejné zakázky


Výběrové řízení na dodávku a instalaci myčky do školní jídelny.

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00

Jednající: Mgr. Marcela Zavadilová - ředitelka školy

IČ 48133761

DIČ CZ 48133761

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem, „dodávka a instalace myčky do školní jídelny“, dle následujících pravidel:

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Základní škola Pod Marjánkou

Adresa: Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena: Mgr. Marcelou Zavadilovou - ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ: CZ 48133761

2) Předmět plnění zakázky

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: dodávka a instalace myčky do školní jídelny dle požadavků uvedených v bodě 3.

 1. Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)

 1. Termín plnění zakázky:

Dodávka a zahájení instalace myčky do školní jídelny do 1. 8. 2023.

 1. Lhůta pro podání nabídek

Nabídku lze doručit nejpozději do 30. 05. 2023 do 12 hodin do ZŠ Pod Marjánkou.

 1. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat:

Nabídky je možné předat osobně na adrese školy, nebo odeslat v elektronické podobě na adresu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Nabídky předložte:

 • v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)
 • obálky musí být zřetelně označeny „Neotvírat“ s názvem „Dodávka a instalace myčky do školní jídelny“
 • v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod. přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.
 1. Kontrolní den před podáním nabídek

Před podáním nabídek svoláváme kontrolní den na 26. 5. 2023 v 9,00 hodin, kdy budou ve školní kuchyni projednány technické detaily instalace.

 1. Způsob hodnocení nabídek - kritéria rozhodná pro hodnocení

Kriteriem rozhodným pro hodnocení je:

 1. cena                                                                          70 % hodnocení
 1. délka záruční doby                                                   20 % hodnocení
 1. poskytování záručního i pozáručního servisu           10 % hodnocení

    Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 7. 6. 2023.

 1. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

 1. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

Nabídnutá cena nepřesáhne částku 1. 680.000,- Kč s DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

 1. Způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

 1. Požadavky na uchazeče:

Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku atp.)

 1. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Za zadavatele: Mgr. Marcela Zavadilová

                              ředitelka školy

V Praze dne 5. 5. 2023

Příloha č. 1

Zadávací dokumentace - technická specifikace

1) Myčka s automatickým posuvem košů

Hobart typ CS-E-A-D-C12

Směr mytí Zprava/Doleva

Ohřev Elektrický

Kapacita 70/100/150

přívod vody Standartní – Napouštění nádrže 

ROZMĚRY V [mm]

CELKOVÁ DÉLKA 2500

Použitelná šířka pásu 510

Použitelná výška 440

Šířka korpusu 773

Rozměr ovládací skříně 872

Výška korpusu 1475

Rozměr nadstavba 2115

Hodnoty připojení

Připojení hodnota 31.69 kW

OBJEM NÁDRŽE V [L]

Objem nádrže  110

Spotřeba vody/h 180

Regenerace nádrže/h 180

2) Nerezový mycí stůl

nerezová deska, lisovaný dřez 500x400x250 

mm, otvor pro vodovodní baterii, roštová 

police, prolis pro vedení košů, zadní lem

200 mm, držák na sprchu

d/š/v (mm): 1 450 × 750 × 900

3) Nerezový vstupní stůl k myčce

vstupní válečkový stůl,

sešroubování s navazujícím stolem,

d/š/v (mm): 670 × 650 × 900

4) Výstupní nerezový stůl

nerezový výstupní válečkový stůl, příprava pro 

koncový spínač

d/š/v (mm): 1 050 × 650 × 900

5) Ostatní

- demontáž stávající myčky a stolů

- ekologická likvidace myčky a stolů 

- instalace nového zařízení

- doprava 

- zaškolení obsluhy

Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A