Skip to main content

SPOLEK RODIČŮ

Informace o Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou (SRP ZŠ)

Vážení rodiče,
na naší škole působí od školního roku 2017/2018 Spolek rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou. Činnost Spolku přímo navazuje na činnost Obecně prospěšné společnosti Pod Marjánkou (OPS), která pomáhala škole od roku 1999. Hlavním úkolem Spolku je pomáhat naší škole k lepším podmínkám výuky a ke zkvalitnění materiálního zázemí. Činí tak prostřednictvím příspěvků od rodičů a sponzorských darů, které spravuje a navrhuje jejich účelné využití.

Jedná se zejména o finanční pomoc při zabezpečení studia cizích jazyků v zahraničí (např. studijní pobyty ve Velké Británii, Německu, Španělsku a Dánsku), nákupy prostředků k výuce (interaktivní tabule, papíry na kopírování, CD přehrávače). Také finančně přispívá žákům ze sociálně slabších rodin na lyžařský výcvik nebo školu v přírodě a devátým ročníkům na závěrečný výlet.

Rodičovský příspěvek činí 300,- Kč na žáka za školní rok a v hotovosti ho vybírá zvolený zástupce třídy nejpozději do konce října daného školního roku. Zástupce, kterého si zvolí každá třída, se účastní schůzí výboru Spolku, kde spolurozhoduje o jeho činnosti a řeší požadavky jednotlivých tříd.

SRP ZŠ děkuje všem rodičům za příspěvek, který pomáhá při zkvalitnění výuky i mimoškolní činnosti na naší škole.

INFORMACE PRO ZVOLENÉ ZÁSTUPCE TŘÍDY - ČLENY VÝBORU SPOLKU

Rodičovský příspěvek (300,-/žák) vybraný za celou třídu vkládá zástupce třídy na účet SRP ZŠ. Prosíme o vložení vždy celé částky za jednotlivou třídu!

Číslo účtu: 224495903/0600   Variabilní symbol - dle třídy: např. 1A – 11, 1B – 12, 3B - 32, 4C – 43,

Schůze zástupců tříd se koná vždy v termínu třídních schůzek ve školní knihovně od 17:30.

Kontakt na SRP ZŠ: mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda Spolku: Marek Knecht

Další členové předsednictva Spol.: Ing. Jiří Mikolášek, Adriana Kvítková


Stanovy najdete zde: Stanovy

Zápis ze dne 20. 11. 2017 - zde
Zápis ze dne 24. 03. 2018 - zde
Zápis ze dne 10. 09. 2018 - zde
Zápis ze dne 15. 04. 2019 - zde
Zápis ze dne 09. 09. 2019 - zde
Zápis ze dne 06. 09. 2023 - zde