Skip to main content

Profil školy

Naše vzdělávací cíle:
 • připravit ke studiu na střední škole  
 • naučit anglický jazyk na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce
 • naučit druhý cizí jazyk na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce
 • naučit žáky využívat moderní technologii jako prostředek k dalšímu vzdělávání
 • zapojit se do mezinárodních projektů
  umožnit žákům získat mezinárodní certifikáty

Vzdělávací program :
 • Vlastní školní vzdělávací program Globe-Trotter (1. až 9. ročník)

Výuka jazyků
probíhá podle učebního plánu :
 • první cizí jazyk - angličtina
  - 1. a 2. třída (2 hod/týdně)                                   
  - 3. třída (3 hod/týdně)
  - 4. - 7. třída (4 hod/týdně, z toho 1 hodina konverzace  v Aj, která je v 4. třídě již s kvalifikovaným učitelem - rodilým mluvčím)
  - 8. třída (3 hod/týdně + 1 hodina konverzace v Aj s rodilým mluvčím)                                                 
 • - 9. třída (3 hod/týdně + 1 hodina přípravy na PET nebo FCE)
 • druhý cizí jazyk - francouzština, němčina nebo španělština (možnost výběru)
  - 5. - 9. třída (v 5. roč. 2hod/týdně, ostatní 4 hod/týdně - z toho 1 hod. konverzace)

Nadstandardní nabídka:
 
 • na mezinárodní zkoušku Fit in Deutsch 2 (německý jazyk), Dele (španělský jazyk) a Delf A2 (francouzský jayk) 

Doplňující program :
 • výuka matematiky na 1. stupni podle profesora Hejného
 • výměnný jazykový pobyt s žáky a učiteli z Holandska
 • studijní jazykový pobyt nebo studijní poznávací zájezd  v Německu, Francii nebo Španělsku
 • studijní pobyty ve Velké Británii
 • školy v přírodě
 • 3. a 4. ročník výuka plavání
 • 6. ročník zážitkový kurz
 • 7. ročník lyžařské výcvikové kurzy
 • zájmové kroužky
 • účast v soutěžích a přehlídkách

Škola :
 • je fakultní školou Pedagogické fakulty UK
 • má statut Excelentní jazyková škola MČ Praha 6
 • má ustavenu Školskou radu
 • pracuje zde Spolek rodičů 
 • rozvíjí činnost žákovského parlamentu
 • je sponzorem chovu koně Převalského v pražské ZOO
 • má školní jídelnu a družinu
 • má sportovní areál s víceúčelovým hřištěm a dvě tělocvičny
 • má knihovnu, projektovou místnost (kuchyňku) a keramickou dílnu
 • má speciálního pedagoga a asistenty pedagoga
 • poskytuje služby školního psychologa