Organizace školního roku 2020/2021

První pololetí

úterý 1. září 2020 
zahájení školního roku


1. 9. 2020 - (9:30) 
zahajovací třídní schůzka 1. tříd


1. 9. 2020 (11:00)  
pedagogická rada


7. 9. 2020 
zahajovací třídní schůzka 2. - 9. třídy


9. 9. - 11. 9. 2020
zážitková Odyssea 6. A (prostory školy)


14. 9. - 16.9. 2020 
zážitková Odyssea 6. B (prostory školy)


16. 9. - 18. 9. 2020 
zážitková Odyssea 6. C (prostory školy)


14. 9. 2020 
slavnostní stužkování prvňáčků v Břevnovském klášteře - NEKONÁ SE - ZMĚNA!


25. 9. 2020       
Evropský den jazyků  


29. 10. - 30. 10. 2020
podzimní prázdniny


18. 11. 2020
1. klasifikační pedagogická rada


23. 11. 2020 (18:00)
třídní schůzky


4. 12. 2020       
možná přijde do školy Mikuláš


10. 12. 2020 
Den otevřených dveří (14:00 - 17:00)


10. 12. 2020      
konzultační den (17:00 - 19:00)


23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021)


15. 1. 2021         
uzavření klasifikace za 1. pololetí


19. 1. 2021 
2. klasifikační pedagogická rada


28. 1. 2021             
ukončení vyučování 1. pololetí, předávání vysvědčení


29. 1. 2021             
pololetní prázdniny 

Druhé pololetí

1. 3. - 7. 3. 2021   
jarní prázdniny


18. 3. 2021           
Den otevřených dveří (14:00 – 17:00) NEKONÁ SE!


7. - 8. 4. 2021
zápis do 1. ročníku (13:00 - 18:00)


  1. - 2. 4. 2021   
velikonoční prázdniny (5. 4. Velikonoční pondělí)


14. 4. 2021           
3. klasifikační pedagogická rada


19. 4. 2021 (18:00)   
třídní schůzky 


27. 5. 2021           
konzultační den (17:00 - 19:00)


17. 5. - 4. 6. 2021   
Zahradní piknik


31. 5. - 4. 6. 2021       
obhajoby absolventských prací


18. 6. 2021           
uzavření klasifikace za 2. pololetí


21. 6. 2021           
Sportovní den 1. stupně


22. 6. 2021             
Sportovní den 2. stupně


23. 6. 2021           
4. klasifikační pedagogická rada


29. 6. 20201          
slavnostní stužkování žáků 9. ročníku - NEKONÁ SE! 


30. 6. 2021           
ukončení vyučování 2. pololetí, předávání vysvědčení


1. 7. – 31. 8. 2021   
hlavní prázdniny


středa 1. září 2021 
zahájení školního roku 2021/2022

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář