Skip to main content

Organizace školního roku 2023/2024

První pololetí

 • pondělí 4. září 2023
  zahájení školního roku
 • 4. 9. 2023 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd
 • 4. 9. 2023 (11:00)
  pedagogická rada
 • 6. 9. 2023 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník
 • 11. 9. - 13. 9. 2023
  zážitková Odyssea 6. A
 • 13. 9. - 15. 9. 2023
  zážitková Odyssea 6. B
 • 18. 9. - 20. 9. 2023
  zážitková Odyssea 6. C
 • 11. 9. 2023
  slavnostní stužkování prvňáčků v Břevnovském klášteře
 • 26. 10. - 27. 10. 2023
  podzimní prázdniny
 • 15. 11. 2023
  1. klasifikační pedagogická rada
 • 20. 11. 2023 (18:00)
  třídní schůzky
 • 5. 12. 2023
  možná přijde do školy Mikuláš
 • 7. 12. 2023
  Den otevřených dveří (14:00 - 17:00)
 • 7. 12. 2023
  konzultační den (17:00 - 19:00)
 • 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

  vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3. 1. 2024)

 • 19. 1. 2024
  uzavření klasifikace za 1. pololetí
 • 24. 1. 2024
  2. klasifikační pedagogická rada
 • 31. 1. 2024
  ukončení vyučování 1. pololetí, předávání vysvědčení
 • 2. 2. 2024
  pololetní prázdniny

Druhé pololetí

 • 12. 2. - 18. 2. 2024
  jarní prázdniny
 • 21. 3. 2024
  Den otevřených dveří (14:00 – 17:00)
 • 28. - 29. 3. 2024

  velikonoční prázdniny

 • 16. - 17. 4. 2024

  zápis do 1 . ročníku (13:00 - 18:00)

 • 10. 4. 2024
  3. klasifikační pedagogická rada
 • 15. 4. 2024 (18:00)
  třídní schůzky
 • 23. 5. 2024
  konzultační den (17:00 - 19:00)
 • 13. 5. - 31. 5. 2024
  Zahradní piknik
 • 3. 6. - 7. 6. 2024
  obhajoby absolventských prací
 • 14. 6. 2024
  uzavření klasifikace za 2. pololetí
 • 17. 6. 2024
  Sportovní den 1. stupně
 • 18. a 19. 6. 2024
  Sportovní den 2. stupně
 • 19. 6. 2024
  4. klasifikační pedagogická rada
 • 26. 6. 2024
  slavnostní stužkování žáků 9. ročníku
 • 28. 6. 2024
  ukončení vyučování 2. pololetí, předávání vysvědčení
 • 29. 6. – 1. 9. 2024
  hlavní prázdniny
 • pondělí 2. září 2024

  zahájení školního roku 2024/2025