Skip to main content

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně - Mgr. Eva Kašparová (2. patro, č. dveří 212)                                   

     konzultační hodiny: úterý, čtvrtek 15:45 - 16:45 (po předchozí domluvě)

                                       telefon: 233 351 177

Psycholožka Mgr. Lenka Vidršperková  - problematika poruch učení a chování u žáků (2. patro, č. dveří 212)

                konzultační hodiny:  úterý 8:00 - 13:00  (po předchozí domluvě) 

                telefon: 233 351 177

Školní psycholožka - Mgr. Anna Peterová - činnosti s třídními kolektivy a žáky ve škole

                                    konzultační hodiny: úterý 13:30 - 15:30 (po předchozí domluvě)

Speciální pedagožka - Mgr. et Mgr. Vladislava Tesárková (přízemí)

                                       konzultační hodiny: úterý 15:00 - 16:00 (po předchozí domluvě)

                                     telefon: 220 513 176 l. 123

Sociální pedagožka - Mgr. et Mgr. Vladislava Tesárková (přízemí)

                                       konzultační hodiny: úterý 15:00 - 16:00 (po předchozí domluvě)

                                     telefon: 220 513 176 l. 123

 

Metodičky prevence - Mgr. Irena Štěpánová (1. stupeň),

 Mgr. Klára Čermáková (2. stupeň)

           

Náplň práce

  • Předcházení výchovných a výukových problémů žáků, případně řešení těchto problémů, poradenská činnost v této oblasti
  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika a náprava poruch učení
  • Podpora nadaných žáků
  • Poradenství v oblasti další profesní orientace
  • Preventivní aktivity
  • Konzultace pro žáky i jejich rodiče