Skip to main content

Informace o družině

Školní družina je součástí Základní školy Pod Marjánkou, Praha 6.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, rekreační činnosti, odpočinku a dohledu nad žáky.

Školní družina mívá 11-12 samostatných oddělení (dle počtu přihlášených dětí). Čtyři oddělení jsou umístěna v stavebně oddělené části školy, další oddělení jsou ve třídách školy.

Činnost jednotlivých oddělení zabezpečují kvalifikované vychovatelky a to dle měsíčních plánů. Plány jsou pro informaci rodičů vyvěšeny na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu.


Činnost v družině organizujeme:

Ranní družina:          PO – PÁ 07:00 – 7:55 hodin

Činnost odpočinková.

Odpolední družina:  PO – ČT 11:55 – 17:30 hodin

                                               PÁ 11:55 – 17:00 hodin

Činnost odpolední družiny je zaměřena na didaktické hry, společenské hry, relaxaci. Dle zájmu dětí vychovatelky zařazují do činnosti také aktivity pracovní, při kterých děti pracují s různými materiály za použití zajímavých technik.

V době od 14:00 do 15:30 hodin nelze děti vyzvedávat, neboť probíhá řízená pedagogická činnost

(delší vycházky a sportovní aktivity na školním nebo dětském hřišti.

Pravidelně jeden čtvrtek v měsíci zařazujeme do plánu návštěvy výstav, muzeí, kina, vycházky do okolí nebo organizujeme různé společenské a sportovní akce např. vánoční besídky, karneval apod.

Do kroužků organizovaných školou chodí děti ze ŠD v doprovodu vyučujícího daného kroužku. Ten také děti přivádí zpět a předává je vychovatelce ve školní družině. Tak je zajištěna jejich bezpečnost.

Vychovatelky ŠD spolupracují s třídními učitelkami i rodiči dětí a dle potřeby školy se spolupodílejí na různých akcích školy např. Mikulášská nadílka, výlety, školy v přírodě apod.