Skip to main content

Mapa školy 2015/16

Výsledky dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY 2015/16

Do dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zapojilo 1174 respondentů. Jejich složení je následující:
žák - 599, v tom 359 žáků 1. stupně, 240 žáků 2. stupně,
rodič - 530,
zaměstnanec školy - 45, v tom učitelé 28, provozní zaměstnanci 17.


Ve školním roce 2015/16 proběhlo dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY.
Celkem se ho zúčastnilo 1174 respondentů.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

S výsledky se můžete seznámit zde:
Analytická zpráva
Grafy
Posun
Souhrn rodič
Souhrn škola