Skip to main content

Plán činnosti ŠD

Září

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích z prázdnin, společná četba, poslech pohádek, stolní společenské hry, práce s dětskými časopisy a volné hry.

REKREAČNÍ ČINNOST

Vycházky do blízkého okolí, opakování bezpečného chování na silnici, hry ve volné přírodě, závodivé hry, společný zpěv, tělovýchovné aktivity.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní – práce se stavebnicemi.

Přírodovědná – vycházky do okolí.

Estetická – malování a kreslení zážitků z prázdnin, ilustrace přečtených pohádek.

Sportovní – závodivé hry, hry s míčem, hry se švihadly.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Udržovat pořádek ve školní družině, psaní domácích úkolů, didaktické hry, hádanky, luštění křížovek a doplňovačky.


Říjen

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Poslech pohádek a příběhů s podzimní tématikou, individuální rozhovory s dětmi, hry dle výběru.

REKREAČNÍ ČINNOST

Vycházka do volné přírody, pohybové hry.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní a estetická – výrobky z přírodnin – bramborové výrobky, výrobky z podzimního materiálu, konstruktivní stavebnice, háčkování.

Přírodovědná – při pobytu venku pozorovat změny v přírodě, sběr přírodnin.

Sportovní – závodivé hry na hřišti, hry s míči, vycházky.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Omalovánky, hádanky, kreslení a čtení dětských časopisů.


Listopad

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Rozhovory s dětmi, společná četba, stolní společenské hry, vymýšlení vlastních her.

REKREAČNÍ ČINNOST

Vycházky do přírody dle počasí, pouštění draků, dramatizace pohádky.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní – výroba draka – stříhání, lepení, pletení šály.

Přírodovědná – pozorování změn v přírodě, výstavka podzimních listů.

Estetická – hry s barvami, zapouštění barev, tiskátka z listů.

Sportovní – vycházky, překonávání překážkové dráhy.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Opakování a procvičování poznatků formou pohádek, sudoku a doplňovačky.


Prosinec

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Poslech četby na pokračování, povídání s dětmi o jejich přáních, hry se stavebnicemi dle vlastního výběru a práce s dětskými časopisy.

REKREAČNÍ ČINNOST

Vycházky do okolí podle počasí a sněhu – klouzání, sáňkování, stavění ze sněhu, hry a cvičení v tělocvičně.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní příprava vánoční výzdoby, vánoční přání a ozdob, pečení perníčků.

Přírodovědná – vycházky podle počasí, čtení stop ve sněhu, pozorování změn počasí.

Estetická – opakován a nácvik vánočních písní.

Sportovní – závodivé hry v tělocvičně, košíková, frees bee.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Opakování a procvičování poznatků při didaktických hrách, sudoku.


Leden

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin, individuální rozhovory s dětmi.

REKREAČNÍ ČINNOST

Hry na sněhu, pohybové hry se zpěvem.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní – sestavování prostorových staveb z různých materiálů.

Přírodovědná – krmení ptáčků – sledování stop.

Estetická – poslech pohádek ze zimní tématikou, ilustrace pohádek.

Sportovní – soutěže s různým náčiním, hudebně pohybové hry.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Péče o učebnice, sešity a jiné pomůcky, vymýšlení křížovek


Únor 

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Práce s dětskými časopisy, společenské stolní hry, hádanky, omalovánky.

REKREAČNÍ ČINNOST

Pohybové hry se zpěvem, cvičení na náčiní, cvičení jógy.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní – lepení, stříhání – výroba masek, drhání s bavlnkami různých barev.

Přírodovědná - péče o zvířátka, za oknem, ve volné přírodě.

Estetická – maškarní rej v družině, modelování a práce s hlínou nebo modelínou.

Sportovní – závodivé hry v tělocvičně, překonávání překážek, hry na sněhu a se sněhem.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Péče o vlastní zevnějšek, pořádek ve vlastních věcech, doplňovačky, sudoku.


Březen

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Podpořit zájem o stolní společenské hry, poslech čtených pohádek, individuální rozhovory s dětmi.

REKREAČNÍ ČINNOST

Vycházky do jarní přírody, skákán panáka, delší vycházka dle domluvy.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Přírodovědná – pozorování změn v přírodě, vycházky do okolí, poznávání světových stran, pozorování mláďat.

Pracovní – stříhání, lepení – práce s papírem, textilem.

Estetická – dramatizace pohádky.

Sportovní – závodivé hry na hřišti.


Duben

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Hry pro děti dle vlastního výběru, poslech pohádek.

REKREAČNÍ ČINNOST

Vycházky na jarní louku do Hvězdy, seznamování se s novými pohybově hudebními hrami.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní – přesazování květin, třídění stavebnic a her, jejich úklid, zdobení kraslic

Přírodovědná – pozorování prvních jarních květin, keřů, stromů.

Sportovní – vycházka, závodivé hry.


Květen

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Individuální rozhovory s dětmi, prohlížení oblíbených knih.

REKREAČNÍ ČINNOST

Vycházky do přírody, hry v přírodě.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní – skládanky z papíru, stříhání, lepení – dárky pro maminky.

Přírodovědná – nebezpečí v přírodě, rozhovory na téma vzteklina, klíště, bodavý hmyz.

Estetická – obkreslování kůry – uhel, kreslení tuží, dárek pro maminku.

Sportovní – hry na hřišti, překonávání přírodních překážek.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Doplňovačky, hádanky, četba časopisů, plnění úkolů.


Červen

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Vypravování, předčítání, odpočinek na zahradě, hry dle výběru dětí.

REKREAČNÍ ČINNOST

Hry ve volné přírodě, opakování hudebně pohybových her, pozorování změn v přírodě

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pracovní – stavění z konstruktivních stavebnic, stříhání, lepení, vyšívání.

Přírodovědná – tvoření herbáře z lučních květin.

Sportovní – závody v různých disciplínách – předávání medailí, vycházky.

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Co všechno už umím – procvičení znalostí dětí, křížovky a didaktické hry.