Skip to main content

Doplňková činnost

Prodej obědů, pronájmy

  • prodej obědů pro cizí strávníky "přes ulici" 114,- Kč (DPH 12%) platí od 1. 1. 2024 (vyřizuje vedoucí ŠJ - paní Popelková, tel.: 220 513 672)
  • pronájem tělocvičny: 580,- Kč/hod (změna od 1. 9. 2023)
  • pronájem hřiště:        350,- Kč/hod (změna od 1. 9. 2023)
  • pronájem učebny:     360,- Kč/hod (změna od 1. 9. 2023)

Všechny pronájmy vyřizuje hospodářka školy - paní Poubová, tel.: 220 513 177)