Skip to main content

Projekty


Spolupráce s Praktickým lyceem

Ve čtvrtek 10.11. 2016 navštívilo 7.A - ve výchově k občanství 6 žáků z praktického lycea, které sousedí s naší školou.

Učíme se společně

Ve čtvrtek 3. 11. jsme měli krásnou - společnou hodinu 2. C - PRVOUKA a 6. A - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Děti pracovaly ve dvojicích (1 kamarád z 2.tř a 1 kamarád z 6.tř.).  O čem jsme si povídali? Každý o svém "pátracím" úkolu.

"Druhák" o tom, jak se žilo a co se stalo přesně před 100 lety.

"Šesťák" o tom, jaké měl povinnosti jejich nejstarší člen rodiny, když mu bylo 11 let.

Život před 100 lety

Projek třídy 2.C - Život před 100 lety 

MOŘSKÝ SVĚT

Mořský svět v 6.B

V minulých týdnech naše třída 6.B vytvářela projekt „Mořský svět“. Ze všeho nejdříve jsme byli na návštěvě v opravdovém světě ryb a mořských živočichů. Potom jsme každý vyhledali a zpracovali informace o jednom mořském tvorovi a následně jsme ho na výtvarné výchově nakreslili.

MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY

Naše třída 7.C byla vybraná do projektu ,,Mikroklima okolí školy“. Hlavním úkolem je pozorovat okolí kolem nás, získávat nové informace a zkušenosti, naučit se spolupráci a plnit rozmanité úkoly nejen ve třídě, ale i v terénu. Nejprve jsme si vytipovali problémovou lokalitu z hlediska znečištěného ovzduší.

GLOBE

The GLOBE program

Od ledna 2005 je naše škola zapojena do mezinárodního programu GLOBE, zaměřeného na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. GLOBE pomáhá propojovat předměty, vede studenty k samostatnému uvažování, získávání a třídění informací, využívání internetu, praktickému použití jazyků.