Metodik prevence

Na naší škole pracují 2 metodičky prevence:

 • Irena Štěpánová se zabývá prevencí na prvním stupni,

 • Klára Čermáková na druhém stupni.

Metodičky velice úzce spolupracují s obvodní metodičkou, s obvodní koordinátorkou primární prevence, s vedením školy, s výchovnou poradkyní, se školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Nezbytná je ovšem i spolupráce s třídními učiteli případně dalšími pedagogy školy.

Obě metodičky zpracovávají preventivní program školy a organizují projekty zaměřené na prevenci negativních jevů.

Napomáhají řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučují další odborná pracoviště.

Zajišťují informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem s problémy se závislostmi nebo s jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.

Kalendář

 • pondělí 4. září 2023
  zahájení školního roku

 • 4. 9. 2023 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 4. 9. 2023 (11:00)
  pedagogická rada

 • 6. 9. 2023 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 11. 9. - 13. 9. 2023
  zážitková Odyssea 6. A