Skip to main content

Netolismus

 

Netolismus = závislost na tzv. virtuálních drogách, patří do kategorie nelátkových závislostí.

 

  • Závislost na počítačových hrách, sociálních sítích, internetu (nutnost být stále on-line), mobilním telefonu, televizi atp.

 

  • Termín označuje závislost, která omezuje běžný život, přináší problémy ve škole nebo v zaměstnání. Závislý není schopen plnit své povinnosti (jako např. gambler nebo uživatel drog)

 

  • Znaky závislosti - uvádím na příkladu hraní počítačových her:

 

o Nutkavá touha jít si zahrát, abstinenční příznaky (podobné jako u látkových

 

drog), nic jiného mě nebaví, nedokážu vykonávat jinou činnost, přeji si, ať už

 

sedím u počítače (nebo ať už skončí hodina a můžu zapnout mobil…)

 

 

o Hraji čím dál častěji, hraji čím dál déle, hraji o peníze, začínám si půjčovat, lžu,

 

kradu…

 

 

o Nic jiného mě nebaví, nemám čas na přátele, s rodiči se hádám, na basket už

 

taky nechodím… jen hraji

 

  • Předpokládám, že netolismem, tak jak ho výše popisuji, kdy jde opravdu už o závislost, nikdo z naší školy netrpí, ale hodně dětí vykazuje některý ze znaků – třeba nutkavou touhu pravidelně kontrolovat mobil, nebo hraní her na mobilu nebo tabletu v každé volné chvilce

Zde uvádím několik užitečných odkazů:

http://www.netolismus.cz/

http://www.prevenceinfo.cz/sites/default/files/users/9/hlavac_pdf_13696.pdf

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/331-uvod-doproblematiky-netolismu

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/566/p-1/

http://www.bezpecnyinternet.cz/