ODYSSEA – zážitkový kurz pro 6. ročníky

Zážitkový kurz pro žáky šestého ročníku škola pořádá ve spolupráci s občanským sdružením Odyssea. Již tradičně na začátku každého školního roku vyjíždějí všechny třídy šestého ročníku se svým třídním učitelem a dvěma lektory na tři dny mimo Prahu. Smyslem této akce je pomoci dětem při přechodu z prvního na druhý stupeň, kde je čeká řada změn. Přichází noví spolužáci, noví učitelé, jiný způsob práce. Program kurzu je naplněn od rána do večera spoustou zajímavých aktivit, zážitků, sportem a hrami. Hlavní důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a pomoc ve skupině, na možnost poznat sám sebe i své spolužáky v netradičních situacích. Každý jednotlivec má prostor se uplatnit mezi svými vrstevníky a tak se podle svých schopností a možností stát platným členem třídy. I letošní ročník byl podpořen finančními prostředky z přiděleného grantu MČ Prahy 6.

6.A

6.A

6.B

6. B

6.C

6. C
Caption

 

Kalendář

 • pondělí 4. září 2023
  zahájení školního roku

 • 4. 9. 2023 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 4. 9. 2023 (11:00)
  pedagogická rada

 • 6. 9. 2023 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 11. 9. - 13. 9. 2023
  zážitková Odyssea 6. A