Prev-Centrum

Škola již řadu let spolupracuje s Prev-Centrem v Praze 6 (Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6, Břevnov) www.prevcentrum.cz.

Tato organizace sociálních služeb nabízí mimo jiné i programy prevence pro školy. Dříve jsme využívali pouze programy pro 2. stupeň, ale od roku 2016 probíhají programy i na 1. stupni pro 3. až 5. ročník.
Jedná se o programy a odborné služby v oblasti primární prevence rizikového chování, řešení špatných vztahů mezi spolužáky.

Programy probíhají vždy ve 2 – 3 hodinových blocích. V nabídce je i vzdělávání pro učitele nebo pomoc rodičům při podezření např. na záškoláctví, návykové látky, šikanu či kyberšikanu.

Kalendář

středa 1. září 2021
zahájení školního roku

1. 9. 2021 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2021 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář