Prev-Centrum

Škola již řadu let spolupracuje s Prev-Centrem v Praze 6 (Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6, Břevnov) www.prevcentrum.cz.

Tato organizace sociálních služeb nabízí mimo jiné i programy prevence pro školy. Dříve jsme využívali pouze programy pro 2. stupeň, ale od roku 2016 probíhají programy i na 1. stupni pro 3. až 5. ročník.
Jedná se o programy a odborné služby v oblasti primární prevence rizikového chování, řešení špatných vztahů mezi spolužáky.

Programy probíhají vždy ve 2 – 3 hodinových blocích. V nabídce je i vzdělávání pro učitele nebo pomoc rodičům při podezření např. na záškoláctví, návykové látky, šikanu či kyberšikanu.

Kalendář

 • pondělí 4. září 2023
  zahájení školního roku

 • 4. 9. 2023 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 4. 9. 2023 (11:00)
  pedagogická rada

 • 6. 9. 2023 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 11. 9. - 13. 9. 2023
  zážitková Odyssea 6. A