Činnost Školního parlamentu 2020/2021

Žákovský parlament na naší škole funguje od roku 1990. Jeho členy se stávají zástupci 2. - 9. tříd. Školní parlament je rozdělen na dvě části – školní parlament prvního stupně a školní parlament druhého stupně.

Do školního sněmu v říjnu volíme 2 zástupce z každé třídy. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba. Schůzky se konají jednou do měsíce, v případě nutnosti častěji. Jednou do roka proběhne sloučené zasedání členů školního parlamentu prvního i druhého stupně.

Rada žákovského parlamentu se schází 1x za 3 týdny a mimo aktuální témata řeší pravidelné akce, které navrhují a vymýšlejí samy děti a dle oblíbenosti se každoročně opakují.

Žákovskou radu dále tvoří místopředseda, mluvčí a jeden žák z 2. – 9. ročníku.

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.

 

 

Kalendář

středa 1. září 2021
zahájení školního roku

1. 9. 2021 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2021 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář