Činnost Školního parlamentu

Žákovský parlament na naší škole funguje od roku 1990. Jeho členy se stávají zástupci 3. - 9. tříd. 

Do školního sněmu v říjnu volíme 2 zástupce z každé třídy. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba. Schůzky se konají jednou do měsíce, v případě nutnosti častěji. 

Rada žákovského parlamentu se schází podle potřeby a mimo aktuální témata řeší pravidelné akce, které navrhují a vymýšlejí samy děti a dle oblíbenosti se každoročně opakují.

Žákovskou radu tvoří předseda, místopředseda a jeden žák z 3. – 9. ročníku.

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.

Kalendář

 • pondělí 4. září 2023
  zahájení školního roku

 • 4. 9. 2023 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 4. 9. 2023 (11:00)
  pedagogická rada

 • 6. 9. 2023 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 11. 9. - 13. 9. 2023
  zážitková Odyssea 6. A