Skip to main content

Archiv aktualit

24. červen 2024

Srdečně Vás zveme na slavnostní stužkování našich 9. tříd do Břevnovského kláštera. Celá akce proběhne ve středu 26. června. V 9:00 bude třída 1. B stužkovat třídu 9. B,  v 10:00 třída 1. C třídu 9. C a v 11:00 třída 1. A třídu 9. A. Těšíme se na Vás!

 

5. červen 2024

Ve středu 12. června v 17:00 zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na setkání s vedením školy do školní jídelny, kde budou poskytnuty základní informace o nástupu do školy. Těšíme se na viděnou.

 

2. červen 2024

Seznam přijatých žáků do šestého ročníku 2024/2025 najdete ZDE.

Všichni zúčastnění obdrží rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

22. květen 2024

Poslední konzultační den pro rodiče v tomto školním roce se koná ve čtvrtek 23. května od 17:00 do 19:00.

17. květen 2024

Výběrové řízení na doplnění do tříd 6. ročníku (respektive do skupin s rozšířenou jazykovou výukou) proběhne
dne 29. května 2024 ve 14:30 hodin. Náhradní termín nebude vypsán!

 • Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku je možný
  nejpozději do 24. května 2024, kdy musí být vše doručeno škole. Doručením se rozumí převzetí dokumentu školou, tj. přijetí do datové schránky školy, osobní doručení do stanoveného data, nebo doručení poštovním doručovatelem.
 • Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví ve 14:15 do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Možnost nahlédnout do spisu: 3. června od 12:00 do 14:00 v ředitelně školy.

Výsledky budou zveřejněny v úterý 4. června ve 14:00 na webových stránkách školy a na budově školy.

 • Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).  
 • Obsah výběrového řízení je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu. 
 • Podmínkou přijetí je dosažení minimálně 60 % maximálního počtu bodů.
 • Konečné pořadí bude stanoveno na základě počtu získaných bodů z testu anglického jazyka a vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku.

Důležité upozornění:

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem nově vzniklých volných míst v ročníku, který se bude odvíjet od počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia.

Žádost o přestup najdete zde.

16. duben 2024

Vážení rodiče, 

oznamuji Vám, že včerejší volby do ŠR proběhly úspěšně. Celkem volilo 492 voličů, což je 81%. Ve funkci byly potvrzeny obě maminky paní Mgr. Lucie Jeníčková a Magdalena Tikalová. Všem rodičům děkuji za odpovědný přístup!

                                                                                              Marcela Zavadilová

12. duben 2024

Vážení rodiče,

připomínáme, že v pondělí 15. dubna se konají třídní schůzky od 18:00 v kmenových třídách. Zároveň budou probíhat volby do školské rady za zákonné zástupce.
Od 17:30 je rovněž schůzka zástupců všech tříd Spolku rodičů, která se koná v knihovně v 1. patře.

10. březen 2024

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 16. a 17. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu svého zákonného zástupce. Ten s sebou přinese rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte. V případě nemoci dítěte se dostaví pouze jeho zákonný zástupce.

K podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání lze využít:

 • osobní podání s využitím rezervačního systému
 • soukromou datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, včetně rezervace času pro osobní jednání, bude možné vyplnit od 18. března 2024 na www.jakdoskoly.cz, kde zároveň najdete příručku pro rodiče Jak přihlásit dítě do školy  2024/25.

Kritéria budou uplatňována podle důležitosti v tomto pořadí.

 1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
 2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 3. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.
 4. Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 5. Trvalé bydliště na území HM Prahy.
 6. Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Důležité upozornění:

 • ve školním roce 2024/25 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků
 • seznamy přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny pod registračním kódem dítěte dne 17. května ve 12:00 hodin na webu školy, rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nedostává
 • nahlížení do spisu proběhne dne 16. května od 14:00 do 16:00 v ředitelně školy
 • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou nebo osobní datovou schránkou
 • v případě, že se Vaše dítě zúčastní zápisu na nespádové škole, doporučujeme jít k zápisu i na školu spádovou.

Desatero pro rodiče

Jak přihlásit dítě do základní školy

Žádost o odklad školní docházky najdete zde:
Žádost o odklad školní docházky

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ).

3. březen 2024

Vážení rodiče,

z důvodu havárie v kuchyni nelze vařit 3 druhy jídel. Bohužel i výběr ze dvou jídel bude velmi omezený.

Děkujeme za pochopení.

27. únor 2024

Naše škola pořádala již tradičně obvodní kolo olympiády v německém jazyce. V této konverzační soutěži jsme měli 4 zástupkyně a všechny uspěly. V kategorii I A jsme získali 2. a 3. místo a v kategorii II A místo 2. a 4. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

21. únor 2024

Den otevřených dveří bude ve čtvrtek 21. března 2024 od 14:00 do 17:00. Můžete si prohlédnout celou budovu, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na setkání.

24. leden 2024

Pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd k přijímacímu řízení na střední školy. 

Schůzka proběhne 30. 1. 2024 v učebně chemie (č. dveří 402).

 • Pro rodiče žáků 5. a 7. ročníků od 17, 00.
 • Pro rodiče 9. ročníků od 17, 45.
22. prosinec 2023

a vše dobré v novém roce 2024!

Nástup do školy je ve středu 3. ledna 2024.

4. prosinec 2023

Ve čtvrtek 7. prosince od 14.00 do 17.00 Vás rádi uvítáme v naší škole. Můžete si prohlédnout celou budovu, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na setkání.

Od 17.00 do 19.00 budou probíhat konzultace pro rodiče našich žáků.

26. listopad 2023

23. listopad 2023

Vážení rodiče,

na pondělí 27. listopadu vyhlásily školské odbory jednodenní výstražnou stávku. Je třeba mít na paměti, že se nejedná o stávku za zvýšení učitelských platů, ale za zachování kvality výuky ve školách, popř. zabezpečení provozu školy.

Jak jsem již avizovala dříve, naše škola se připojí. V tento den bude škola zcela zavřená, tj. nebude probíhat výuka, stravování, školní družina, nebudou ani kroužky a pronájmy. Obědy vám budou automaticky odhlášeny.

Ještě jednou se omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení.

                                                                                                                  Marcela Zavadilová

19. listopad 2023

Vážení rodiče,

pokud se v pondělí 27. listopadu stávka uskuteční, zaměstnanci naší školy se stávky zúčastní. Škola zůstane zavřená.

Důvody:

 • chceme zachovat možnost dělit třídy na potřebnou výuku do skupin
 • nechceme omezit počet asistentů
 • nechceme, aby platy vychovatelů byly opomíjeny
 • nechceme, aby se platy nepedagogů snižovaly z důvodu rušení neobsazených míst

Omlouváme se za komplikace, ale věříme, že našim obavám rozumíte, neboť nám jde o společnou věc - o kvalitní vzdělávání našich dětí.

                                                                                                                 Marcela Zavadilová

15. listopad 2023

Vážení rodiče,

připomínáme, že v pondělí 20. listopadu se konají třídní schůzky od 18:00 v kmenových třídách.
Schůzka zástupců Spolku rodičů se nekoná.

18. září 2023

V pátek 29. září vyhlašuji den ředitelského volna podle § 24 odst. 2 školského zákona z organizačních důvodů.
Školní družina pro žáky 1. stupně bude k dispozici po celý den, tj. od 7:00 do 17:00, obědy zajištěny nebudou.

                                                                                                    Marcela Zavadilová

7. září 2023

Milí rodiče,

v pondělí 11. září slavnostně přivítáme naše nové prvňáčky v Břevnovském klášteře v tomto pořadí: 9:00 - třída 1. A, 10:00 - třída 1. B a v 11:00 třída 1. C.

Těšíme se na viděnou.                                             

5. září 2023

1. A

1.A

1. B

1.B

1. C

1.C

4. září 2023

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve středu 6. září se konají třídní schůzky od 18:00 pro 2. až 9. ročník v kmenových třídách.

Od 17:30 je rovněž schůzka zástupců všech tříd Spolku rodičů, která se koná v knihovně v 1. patře.

29. srpen 2023

Pondělí 4. září

Prvňáčci přijdou do školy v 8:30 hodin, kdy začne zahájení v jednotlivých třídách. Rodiče mohou výjimečně se svými dětmi do třídy.                                               

Moc se na Vás těšíme.


 Všichni ostatní začínáme v 8:15 hod. a končíme v 9:00 hod.

Obědy se budou vydávat od 11:00 hod. do 13:00 hod.

Školní družina je zajištěna od 7:00 hod.


Úterý 5. září

Výuka pro 1. ročník:                 8:15 hod. -   9:55 hod.
Ostatní ročníky:                        8:15 – 11:55 hod. (třídnické práce).


Od středy 6. září bude probíhat výuka dle rozvrhu s odpoledním vyučováním. 


Výuka pro 1. ročník:

8:15 hod. - 9:55 hod. (úterý 5. září - pátek 8. září), školní družina je zajištěna od 10 hodin.

Od pondělí 11. září již podle rozvrhu.

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k GDPR budou seznamy všech nově přijatých žáků k dispozici až v pondělí 4. září v 8:00 ve vestibulu školy a nikoli na budově školy. Děkujeme za pochopení.